Sy-med-blokker; Blokk 7 - fritt sydd

Og her er en variasjon med ujevne striper.

Også her har jeg en mal i papir på 22x22 cm. Strek gjerne opp litt skjeve striper så du har å se etter mens du syr. Det er også mulig å sy på papiret, men da må du plukke det av tilslutt. Går greit dersom du bruker små sting.

Skjær striper som varierer i bredde fra 2-3 cm på ene siden til 4-5 cm på andre siden. Start i et hjørne med en trekant, legg neste stripe på rette mot rette og sy.

Stryk mot retten, og legg på neste bit.

Fortsett slik, annenhver stripe smal og bred på hver side. Avslutt med en trekant i hjørnet.

Jeg bruker plastmalen til å velge utsnittet tilslutt. Da har jeg muligheten til å vri litt ekstra på sluttresultatet.

Reinskjær til 20x20 cm.

Lykke til!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits